Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2016/81

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi laivavarustelain muuttamisesta (HE 127/2016 vp; EV 116/2016 vp)

HE 127/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Jenni Rantio, Neuvotteleva virkamies p.029 5342003
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain laivavarustelain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 14 päivänä marraskuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen