Sopimuksen hyväksyminen YM/2016/84

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016 11.00

Ympäristöministeriö

Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutosten hyväksyminen ja vuoden 2005 vahvistaminen Suomen osalta pöytäkirjan III liitteessä tarkoitetuksi vertailuvuodeksi

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Charlotta von Troil, Hallitussihteeri p.+35 8295250364
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy Suomen puolesta valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutokset ja vahvistaa vuoden 2005 Suomen osalta pöytäkirjan III liitteessä tarkoitetuksi vertailuvuodeksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen