Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2016/79

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta (HE 124/2016 vp; EV 110/2016 vp)

HE 124/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Esitys
Tasavallan presidentti vahvistaa lain terveydensuojelulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen