Sopimuksen hyväksyminen VM/2016/162

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen hyväksyminen ja alistaminen

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Lauri Liusvaara, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530126
Asia
Valtiovarainministeriö ja valtion virkamiehiä edustavat keskusjärjestöt ovat 2.11.2016 tehneet virkaehtosopimuksen valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta 1.1.-31.12.2017 väliseksi ajaksi. Valtion virkaehtosopimuslain mukaan virkaehtosopimus tulee voimaan vasta kun valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Koska virkaehtosopimuksesta aiheuttuu valtiolle sellaisia lisämenoja, joiden hyväksymiseen tarvitaan eduskunnan päätös, sopimus on alistettava eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy valtion virkamiesten matkakustannusten korvausten tarkistamisesta tehdyn virkaehtosopimuksen ja päättää alistaa sen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET:Sopimuksen tarkistamisesta johtuva valtion matkustusmenojen kustannusvaikutus vuonna 2017 on 0,4 prosenttia eli noin 0,2 milj. euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen