Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2016/154

« Tasavallan presidentin esittely 11.11.2016 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista sekä laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 25 §:n ja maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 180/2016 vp, EV 128/2016 vp)

HE 180/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Mika Saari, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162134
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista, lain maatalouden rakennetuista annetun lain 25 §:n muuttamisesta ja lain maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 16 päivänä marraskuuta 2016
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen