Valtioneuvoston asetus OKM/2016/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Maiju Tuominen, Hallitusneuvos p.+35 8295330320
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus. Sopimus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2016. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 10 päivänä joulukuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen