Valtioneuvoston periaatepäätös OM/2016/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Aarne Kinnunen, Apulaisosastopäällikkö p.029 5150580
Asia
Periaatepäätöksellä vahvistetaan kansallisen rikoksentorjuntaohjelman peruslinjaukset ja edistetään ohjelman koordinoitua toteutusta. Periaatepäätöksen tavoitteena on yhtenäistää rikosten ehkäisyä ja sen toimeenpanoa kaikilla tasoilla ja tehostaa rikosten ehkäisyyn osallistuvien viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyötä. Rikoksentorjuntaohjelma on osa ministeri Lindströmin oikeudenhoidon kehittämisohjelmaa ja toteuttaa ohjelman tavoitetta vähentää rikollisuutta.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta
Vaikutukset
Päätöksen voidaan arvioida edesauttavan hallituksen sitoutumista toteuttamaan rikosten ehkäisyn politiikkaa, tiivistävän viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyötä, lisäävän asukkaiden ja järjestöjen osallistumista rikosten ehkäisyyn ja näin lisäävän rikosten ehkäisyn tehokkuutta. Periaatepäätöksen toimenpiteet toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvioiden puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen