Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2016/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta (HE 148/2016 vp; EV 134/2016 vp)

HE 148/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Olli Rehn
Esittelijä
Johanna Juvonen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064220
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen