Valtioneuvoston asetus LVM/2016/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta.

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Silja Ruokola, Lainsäädäntöjohtaja p.029 5342367
Asia
Asetuksella säädetään Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimuksella kumotaan voimassa oleva vuonna 1996 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus Suomen ja Venäjän välisestä rautatieyhdysliikenteestä (Sops 48/1997) liitännäissopimuksineen ja saatetaan Suomen ja Venäjän välistä rautatieliikennettä koskeva sopimusjärjestely perustuslain vaatimusten ja Suomen EU-jäsenyysvelvoitteiden mukaiseksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä 22 päivänä joulukuuta 2016.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen