Hallituksen esitys VM/2016/172

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

HE 254/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Seppo Tanninen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530224
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa sille, että valtioneuvosto voisi myöntää vastavakuuksia vaatimatta Suomen Pankille 3,76 miljardin euron suuruisen valtiontakuun Kansainväliselle valuuttarahastolle myönnettävän kahdenvälisen lainan vakuudeksi siitä mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Samalla ehdotetaan, että aikaisempi vuonna 2012 annettu valtiontakuu kumottaisiin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi
Vaikutukset
Suomen Pankilla on voimassa helmikuussa 2013 tehty kahdenvälinen lainasopimus Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa. Nykyinen kahdenvälinen laina on voimassa 4 päivään helmikuuta 2017. Suomen Pankille on annettu lainaa koskeva 3,76 miljardin euron valtiontakuu 20 päivänä joulukuuta 2012. Myös uusi kahdenvälinen laina on suuruudeltaan 3,76 miljardia euroa. Ehdotettu valtiontakuu kattaisii sekä uudesta kahdenvälisestä lainasta mahdollisesti aiheutuvat tappiot että vuonna 2013 tehdystä lainasopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat tappiot. Vuonna 2012 annettu valtiontakuu kumottaisiin. Näin ollen valtion takuuvastuut säilyisivät ennallaan. Takuusta ei perittäisi takausmaksua.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen