Viran täyttäminen YM/2016/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön hallitusihteerin viran (vaativuustaso 13) täyttäminen

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Heidi Sederholm, Henkilöstöpäällikkö p.+35 8295250113
Esitys
Valtioneuvosto nimittää ympäristöministeriön hallitussihteerin virkaan (vaativuustaso 13) hallitussihteeri, oikeustieteen maisteri Meri Pensamon 1.1.2017 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. yhdistelmä virkaa hakeneiden ansioista *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.