Valtioneuvoston asetus STM/2016/167

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus vuoden 2017 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Pekka Paaermaa, Hallitussihteeri p.029 5163180
Asia
Asetuksella säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n mukaisten työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksettavaksi erääntymisestä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuoden 2017 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen