Valtioneuvoston kirjelmä OKM/2016/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (asetus TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä)

U 61/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Viveca Still, Tekijänoikeusneuvos p.+35 8295330297
Asia
Euroopan yhteisöjen komissio on 14 päivänä syyskuuta 2016 tehnyt ehdotuksen asetukseksi TV- ja radio-ohjelmien verkkolähetyksistä. Ehdotus liittyy komission toimintasuunnitelmaan tekijänoikeuksien modernisoimiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla. Ehdotuksen tavoitteena on edistää lähetysten oheismateriaalina tarjottavien verkkopalvelujen tarjoamista maiden rajojen yli ja helpottaa muista jäsenvaltioista peräisin olevien televisio- ja radio-ohjelmien digitaalisia edelleenlähetyksiä suljetuissa verkoissa. Ehdotuksella täydennetään olemassa olevaa sääntelykehystä koskien tekijänoikeudellista lisensiointia TV- ja radiolähetyksien alkuperäisiä lähetyksiä ja edelleen lähettämistä varten sisämarkkinoilla.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
LAINSÄÄDÄNTÖ: Euroopan unionin asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta eikä siten edellytä kansallisia lainsäädäntötoimenpiteitä. Koska kyse on direktiiviin pohjautuvan sääntelykehyksen täydentämisestä asetuksella, voi ehdotettu sääntelyinstrumentti aiheuttaa oikeudellisia ongelmia. Ehdotus edistää kulttuurin saatavuutta ja kansalaisten kulttuurisia perusoikeuksia. TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole vaikutusta valtion tai Euroopan unionin talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen