Valtioneuvoston asetus MMM/2016/182

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Jukka Ränkimies, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162488
Asia
Tuesta markkinahäiriötilanteessa on säädetty tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä annetussa komission delegoidussa asetuksessa EU N:o 1031/2014, jäljempänä hedelmä- ja vihannesalan kriisiasetus. Hedelmä- ja vihannesalan kriisiasetusta muutettiin ja sen soveltamisaikaa pidennettiin komission delegoidulla asetuksella (EU) 2015/1369 tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1031/2014 muuttamisesta. Kesäkuussa 2016 annettiin komission delegoitu asetus tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä (EU) 2016/921, jäljempänä uusi hedelmä- ja vihannesalan kriisiasetus. Käytännössä mainitulla asetuksella jatkettiin väliaikaisten poikkeuksellisten tukitoimenpiteiden voimassaoloa, josta säädettiin aiemmin hedelmä- ja vihannesalan kriisiasetuksessa. Uuden hedelmä- ja vihannesalan kriisiasetuksen vuoksi tulisi voimassa olevaan tiettyjen hedelmien ja vihannesalan tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä annettuun valtioneuvoston asetukseen (1331/20115) tehdä teknisluonteisia lähinnä säädösviittausmuutoksia.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävä poikkeuksellisista lisätuki on EU:n kokonaan rahoittama tukijärjestelmä, josta säädetään EU:n hedelmä- ja vihannesalan kriisiasetuksessa (EU) N:o 1031/2014. Vuoden 2015 valtion talousarvion momentille 30.20.41(EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) on budjetoitu varoja tukien maksamiseen yhteensä 597 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Tuen määrä voisi arvion mukaan olla Suomessa yhteensä enimmillään alle miljoona euroa EU:n hedelmä- ja vihannesalan kriisiasetuksen laskentasääntöjen mukaan. Mainitun asetuksen mukaan jäsenvaltion valitsemien tuotteiden osalta markkinoiltapoistoon, raakana korjaamiseen tai korjaamatta jättämiseen kohdistuva lisämäärä voi olla enintään 3000 tonnia jäsenvaltiota kohden. Vuonna 2015 ei tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävää poikkeuksellisista lisätukea Suomessa maksettu.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen