Viran täyttäminen OM/2016/136

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Oikeusministeriö

1) Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos p.029 5150458
Asia
Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Eija Irmeli Tiukuvaara Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Raija Hellevi Sertti Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Nina Julia Henriksdotter Immonen, käräjätuomari Petra Johanna Spring ja käräjätuomari Minna Mari Ihonen
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Eija Irmeli Tiukuvaaran 1.1.2017 lukien, Hyvinkään käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Raija Hellevi Sertin 1.1.2017 lukien ja Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Nina Julia Henriksdotter Immosen 1.1.2017 lukien, toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Petra Johanna Springin 1.1.2017 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan käräjätuomari Minna Mari Ihosen 1.1.2017 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virat 3) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.