Viran täyttäminen OM/2016/138

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Oikeusministeriö

1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos p.029 5150458
Asia
Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Anna-Kaisa Marski Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Tom Erik Almenoksa Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi kihlakunnansyyttäjä Åsa Maria Gripenberg Virkoihin 4) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Jan-Erik Mathias Salo ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Hanna Pauliina Nieminen-Finne
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Anna-Kaisa Marskin 1.1.2017 lukien, Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Tom Erik Almenoksan 1.1.2017 lukien, Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan kihlakunnansyyttäjä Åsa Maria Gripenbergin 1.2.2017 lukien ja Vaasan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeussihteeri Jan-Erik Mathias Salon 1.1.2017 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeussihteeri Hanna Pauliina Nieminen-Finnen 1.1.2017 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virat 4) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.