Viran täyttäminen OM/2016/141

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston hallitussihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Merja Norros, Hallitusneuvos p.029 5150590
Asia
Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston kansainvälisen oikeudenhoidon yksikön hallitussihteerin virkaan (vaativuustaso 19) esitetään nimitettäväksi määräaikainen lakimies, rikostarkastaja Taina Johanna Neira
Esitys
Valtioneuvosto nimittää oikeusministeriön oikeushallinto-osaston hallitussihteerin virkaan määräaikaisen lakimiehen, rikostarkastaja Taina Johanna Neiran 1.1.2017 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.