Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2016/152

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2016 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 221/2016 vp; EK 26/2016 vp)

HE 221/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2016 kolmanneksi lisätalousarvioksi pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen