Maa- ja metsätalousministeriön asetus MMM/2016/193

« Raha-asiainvaliokunta 8.12.2016 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Leo Olkkonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162300
Asia
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittäväistä maksuista (1079/2014) on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016. Asetusehdotuksessa esitetään kiinteistötietojärjestelmästä annettavista viranomaisten oikeaksi todistamista luetteloista, otteista ja suoritteista perittävien maksujen säilyttämistä ennallaan. Uutena tietopalvelutuotteena esitetään otettavaksi käyttöön sähköinen asioimispalvelu, jonka kautta asiakkailla olisi mahdollisuus saada kiinteistötietojärjestelmästä viranomaisen oikeaksi todistamia luetteloita, otteita ja todostuksia. Asioimispalvelun kautta hankitusta otteesta perittävä maksu olisi noin 20 % edullisempi kuin perinteisesti Maanmittauslaitoksen, kunnan tai maistraatin asiakaspalvelun kautta hankittava ote. Lisäksi ehdotetaan uutena kyselypalvelun tuotteena otettavaksi käyttöön kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöä koskevien kiinteistöosan ja kirjaamisosan tapahtumien haku. Uudesta tuotteesta esitetään perittäväksi 0,10 euron määräinen maksu haulta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.
Esitys
Puollettaneen
Vaikutukset
Kiinteistötietojärjestelmän suoritteiden tulokertymä on ehdotetuilla maksuilla asetuskautena kustannusvastaava. Asetuskauden tulot on arvioitu noin 22 miljoonkasi euroksi.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta