Neuvottelukunnan asettaminen VNK/2016/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.12.2016 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtion omistajaohjauksen parlamentaarisen neuvottelukunnan asettaminen

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Eero Heliövaara, Osastopäällikkö p.+35 8295160150
Asia
Valtioneuvoston 13.5.2016 tekemän valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtion omistajaohjauksen tueksi ja eduskunnan roolin vahvistamiseksi perustetaan valtioneuvoston kansliaan valtion omistajaohjauksen parlamentaarinen neuvottelukunta. Parlamentaarisen neuvottelukunnan tehtävänä on tukea valtion omistajaohjausta, ja se käsittelee omistajaohjausasioista vastaavan ministerin tekemän asialistan pohjalta neuvoa-antavasti valtion yhtiöomistuksen toimintapolitiikkaa, valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteita ja eduskuntavaltuuksien rajoja yleisellä tasolla koskevia kysymyksiä. Yhtiökohtaiset asiat eivät kuulu neuvottelukunnan vastuulle. Parlamentaarisen neuvottelukunnan jäsenet olisivat seuraavat: Sirkka-Liisa Anttila, Keskustan eduskuntaryhmä Markus Lohi, Keskustan eduskuntaryhmä Arto Pirttilahti, Keskustan eduskuntaryhmä Anne Louhelainen, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Sampo Terho, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Ville Vähämäki, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Harry Harkimo, Kokoomuksen eduskuntaryhmä Eero Lehti, Kokoomuksen eduskuntaryhmä Elina Lepomäki, Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sirpa Paatero, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Johanna Ojala-Niemelä, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Ville Skinnari, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Pekka Haavisto, Vihreä eduskuntaryhmä Silvia Modig, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Joakim Strand, Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja Sari Essayah, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtion omistajaohjauksen parlamentaarisen neuvottelukunnan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen