Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.12.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Juha Rehula

Esittelijä
Laura Terho, Lakimies p.+35 8295163550

Asia
Asetuksella säädettäisiin asuntoyhteisön tupakointikieltoa ja sen peruuttamista koskevan hakemuksen tekemisestä ja asuntoyhteisön toimittaman kuulemisen kirjaamisesta hakemukseen.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tupakointitiloista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset
Asetusehdotus sisältää teknistä sääntelyä, jolla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.