Sosiaali- ja terveysministeriön asetus STM/2016/175

« Raha-asiainvaliokunta 8.12.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2017

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Annika Juurikko, Hallitussihteeri p.029 5163242
Asia
Asetuksella säädettäisiin poronhoitajien sijaisavun enimmäismääräksi 200 tuntia poronhoitajaa kohden vuonna 2017. Enimmäismäärä nousisi 30 tuntia vuoden 2016 tasosta. Asetus tulisi voimaan 1.1.2017.
Esitys
Puollettaneen
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2017 talousarvion momentille 33.80.42 (valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin) on varattu 300 000 euron suuruinen kahden vuoden siirtomääräraha. Tämän lisäksi vuoden 2016 määrärahasta on siirtymässä vuodelle 2017 käytettäväksi arviolta 111 252 euroa. Vuonna 2017 käytettävissä oleva määräraha on siten yhteensä 411 252 euroa. Nostettaessa sijaisavun enimmäismäärä 200 tuntiin poronhoitajaa kohden vuonna 2017 on arvio poronhoitajien sijaisavun kustannuksista 238 150 euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta