Valtiovarainministeriön asetus VM/2016/176

« Raha-asiainvaliokunta 8.12.2016 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2016 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Elina Pylkkänen, Finanssineuvos p.+35 8295530254
Asia
Ehdotetaan, että verovuodelta 2016 suoritettavien ansio- ja pääomatuloverojen tilityksissä sovellettavia veronsaajaryhmien jako-osuuksia, jotka on vahvistettu 11.2.2016 valtiovarainministeriön asetuksella, ei muutettaisi, koska nyt suoritetun tarkistuslaskelman mukaan muutokset olisivat hyvin pieniä. Lisäksi ehdotetaan, että verontilityslain 5 §:n mukaiset kuntien ja seurakuntien jako-osuuksien laskentaperusteet tarkistettaisiin viimeksi valmistuneen verotuksen mukaiseksi.
Esitys
Puollettaneen
Vaikutukset
Asetuksella ei ole vaikutusta valtionveron, yleisradioveron, kunnallis- ja kirkollisveron eikä vakuutettujen sairausvakuutusmaksujen tuottoon. Sen sijaan veronsaajaryhmän sisällä yksittäisten kuntien ja seurakuntien verontilityksiin asetuksella on vaikutuksia, jotka johtuvat viimeksi valmistuneen verotuksen tiedoista.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta