Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2016 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 238/2016; EV 257/2016)

HE 238/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko

Esittelijä
Merja Leinonen, Hallitusneuvos p.+35 8295330191

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yleisistä kirjastoista ja lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.