Valtioneuvoston päätös LVM/2016/134

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2017 10.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston ennakkopäätös määräysvallan muutoksesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Laura Eiro, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342668
Asia
Love FM on 12.12.2016 saapuneella hakemuksellaan hakenut tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 30 §:n mukaista ennakkopäätöstä määräysvallan muutoksen vaikutuksesta toimilupaan. Erkki Johan Bäckman on hakemuksen mukaan aikeissa ostaa 95 prosenttia Love FM Oy:n osakkeista. Love FM Oy harjoittaa Suomessa radiotoimintaa maanpäällisessä analogisessa verkossa Viestintäviraston myöntämän ohjelmistotoimiluvan nojalla taajuudella Nokia 95,3 MHz. Ohjelmistotoimilupa on voimassa 6.11.2015-31.12.2019. Tietoyhteiskuntakaaren mukaan ohjelmistotoimilupaa ei saa siirtää muulle kuin samaan konserniin kuuluvalle yritykselle ja toimilupaviranomainen voi siirtotilanteessa peruuttaa toimiluvan. Toimiluvan peruuttaminen on viranomaisen harkinnassa ja toimilupa voidaan tietyissä tilanteissa jättää peruuttamatta. Sellainen erityisen painava peruste kuin kansallinen turvallisuus ja sen ilmeinen vaarantuminen tulee ottaa huomioon, kun käytetään toimiluvan peruuttamista koskevaa harkintavaltaa.
Esitys
Valtioneuvosto peruuttaa Love FM Oy:n ohjelmistotoimiluvan siinä tapauksessa, että määräysvalta muuttuu hakemuksessa esitetyllä tavalla
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen