Ohjelmat LVM/2017/5

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2017 10.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkko - kansallinen ohjelma vuosille 2017-2030

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Saara Jääskeläinen, Liikenneneuvos p.029 5342560
Asia
EU:n direktiivi 2014/94/EU liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta (jakeluinfradirektiivi) velvoittaa kaikki jäsenmaat laatimaan kansalliset toimintakehykset liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittämiseksi ja asiaan liittyvän infrastruktuurin käyttöönottamiseksi. Kansallisissa ohjelmissa tulee direktiivin mukaan esittää sekä liikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia koskevat tavoitteet vuosille 2020 ja 2030 että toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Euroopan unionin komissiolle toimitettavaksi Suomen kansallisen ohjelman liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkosta
Vaikutukset
Ohjelmalla ei ole suoranaista vaikutusta valtion talousarvioon. Ohjelmassa on useita toimenpiteitä, jotka toteutuessaan aiheuttaisivat lisärahan tarvetta valtion talousarviossa, mutta päätökset näistä on tarkoitus tehdä erikseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen