Valtioneuvoston selonteko PLM/2017/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2017 13.00

Puolustusministeriö

Valtioneuvoston puolustusselonteko

VNS 3/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Niinistö
Esittelijä
Heikki Välivehmas, Vanhempi osastoesiupseeri p.029 5140330
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle puolustusselonteon
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen