Valtioneuvoston selonteko

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2017 13.00

Puolustusministeriö

Valtioneuvoston puolustusselonteko

VNS 3/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Niinistö

Esittelijä
Heikki Välivehmas, Vanhempi osastoesiupseeri p.029 5140330

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle puolustusselonteon

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.