Päätös kuntajaosta VM/2017/21

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston päätös kunnan osan siirtämisestä Sipoon kunnasta Vantaan kaupunkiin

Ministeri
Anu Vehviläinen
Esittelijä
Anu Hernesmaa, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530027
Asia
Sipoon kunnasta siirretään Vantaan kaupunkiin kiinteistö 753-431-1-27. Esitys perustuu kiinteistön omistajien esitykseen. Kiinteistöllä asuu kaksi asukasta ja sen pinta-ala on noin 0,4 hehtaaria. Kulku kiinteistölle käy vain Vantaan Siikatien kautta ja kiinteistö kuuluu Vantaan yhdyskuntarakenteeseen ja kunnallistekniikkaan. Sipoon kunta vastustaa kuntajaon muutosta. Koska muutos on kummankin kunnan kannalta vähäinen (0,00001 % Sipoon kunnan maapinta-alasta ja 0,00010 % Sipoon kunnan asukasmäärästä sekä 0,00002 % Vantaan kaupungin pinta-alasta ja 0,000009 % Vantaan kaupungin asukasmäärästä), voidaan se hyväksyä Sipoon kunnan vastustuksesta huolimatta. Muutos parantaisi esityksen tekijöiden palveluja ja elinolosuhteita kuntarakennelain 4 §:n mukaisesti.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy esityksen kunnan osan siirtämisestä Sipoon kunnasta Vantaan kaupunkiin
Vaikutukset
HALLINNOLLISET: Kuntajaon muutos ei aiheuta muutoksia oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotukseen. TALOUDELLISET: Kuntajaon muutoksella ei ole taloudellisia vaikutuksia. KIELELLISET: Kuntajaon muutos ei aiheuta muutoksia kuntien kielelliseen jaotukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen