Määrärahan jako TEM/2017/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta 2014-2020 toteuttavien rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien vuoden 2017 valtion rahoitusosuuden jako rahoitusta myöntävien maakuntien liittojen käytettäväksi

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Petri Haapalainen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295064922
Asia
Päätöksellä jaettaisiin päätösehdotuksessa mainituille maakuntien liitoille myöntämisvaltuutta valtion rahoitusosuutena 5 400 000 euroa käytettäväksi yllä mainittujen ohjelmien mukaisiin toimenpiteisiin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää jakaa vuoden 2017 talousarvion valtion rahoitusosuuden varat rahoitusta myöntävien maakuntien liittojen käytettäväksi Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta toteuttavien rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien toimeenpanoon (RV)
Vaikutukset
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta toteuttavilla Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamilla Pohjoisen, Botnia-Atlantica- ja Keskisen Itämeren yhteistyöohjelmilla tuetaan ensisijaisesti innovaatioihin, pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen, ympäristön suojeluun ja kestävän liikenteen edistämiseen liittyvää rajat ylittävää yhteistyötä kyseisillä raja-alueilla. TALOUDELLISET: Kuluvan vuoden talousarviossa kattamatta jäävän myöntämisvaltuuden maksatuksiin tarvittavat arviomäärärahat budjetoidaan vuosien 2018-2020 talousarvioihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen