Virkavapauden myöntäminen TEM/2017/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Kari Mäkinen, Hallitusneuvos p.+35 8295063523
Asia
Neuvotteleva virkamies Janne Timo Juhani Peltola on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin virkavapautta neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 13.3.2017 - 12.3.2020 määräaikaisen erityisasiantuntijan tehtävän (sisämarkkina-asiat, teollisuuspolitiikka) hoitamista varten Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa Brysselissä.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Janne Timo Juhani Peltolalle virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 13.3.2017 - 12.3.2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen