Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2017/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle lentoliikenneasetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta ja neuvottelumandaatista komissiolle Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen ilma-alusten vuokraamista miehistöineen koskevan sopimuksen neuvottelemiseksi

U 24/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Sabina Lindström, Yksikön johtaja, liikenneneuvos p.029 5342576
Asia
Euroopan unionin komissio antoi 22 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta. Euroopan unionin komissio antoi lisäksi suosituksen neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvotteluiden aloittamiselle ilma-alusten vuokraamista miehistöineen koskevasta Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta 10 päivänä tammikuuta 2017. EU:n ja Yhdysvaltojen välisen ilma-alusten vuokraustoiminnan miehistöineen vapauttaminen edellyttää kansainvälistä sopimusta EU:n ja USA:n välillä ja EU-lainsäädännön muuttamista vastaavasti.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
EU:n ja Yhdysvaltojen välinen ilma-alusten vuokraustoimintaa miehistöineen koskeva sopimus ja EU:n lentoliikenneasetuksen (EY) N:o 1008/2008 muutos tehostavat kilpailua lentoliikennemarkkinoilla, minkä arvioidaan hyödyttävän kuluttajia sekä tehokkaasti ja kannattavasti toimivia lentoyhtiöitä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen