Muutos Huoltovarmuusneuvoston kokoonpanossa TEM/2017/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Muutos Huoltovarmuusneuvoston kokoonpanossa

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Olli Hyvärinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295047006
Asia
Valtioneuvosto myöntää eron Huoltovarmuusneuvoston jäsenyydestä alivaltiosihteeri Matti Anttoselle ulkoasiainministeriöstä ja nimittää hänen tilalleen alivaltiosihteeri Markku Keinäsen Huoltovarmuusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtioneuvosto myöntää eron Huoltovarmuusneuvoston jäsenyydestä Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohjalle ja nimittää hänen tilalleen johtokunnan jäsen Marja Nykäsen Huoltovarmuusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron alivaltiosihteeri Matti Anttoselle sekä Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohjalle Huoltovarmuusneuvoston jäsenyydestä ja nimittää alivaltiosihteeri Markku Keinäsen sekä johtokunnan jäsen Marja Nykäsen Huoltovarmuusneuvoston jäseniksi 30.6.2018 päättyväksi toimikaudeksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio