Valtioneuvoston päätös

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.3.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ilmaliikennepalvelun tarjoajan nimeäminen Suomen lentotiedotusalueelle

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Jari Gröhn, Liikenneneuvos p.029 5342501

Asia
Nimetään Air Navigation Services Finland Oy ilmaliikennepalvelun tarjoajaksi Suomen lentotiedotusalueella 1.4.2017 alkaen toistaiseksi, lukuun ottamatta Mikkelin ja Seinäjoen lentopaikkojen lentotiedotusvyöhykkeitä niinä aikoina, jolloin kyseisten lentopaikkojen ilmaliikennepalveluelin palvelee. Samalla nimetään Air Navigation Services Finland Oy huolehtimaan ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä Suomen lentotiedotusalueella.

Esitys
Valtioneuvosto nimeää Air Navigation Services Finland Oy:n ilmaliikennepalvelun tarjoajaksi ja huolehtimaan ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä Suomen lentotiedotusalueella

Vaikutukset
Finavia Oyj:stä eriytettyä lennonvarmistusliiketoimintaa alkaa harjoittaa uusi valtion erityistehtäväyhtiö Air Navigation Services Finland Oy. Ennen toiminnan aloittamista valtioneuvoston on ilmailulain mukaan nimettävä uusi yhtiö ilmaliikennepalvelun tarjoajaksi.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.