Viran täyttäminen OM/2017/49

« Tasavallan presidentin esittely 24.5.2017 13.20

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston oikeuskanslerin viran täyttäminen

Ministeri
Antti Häkkänen
Esittelijä
Asko Välimaa, Kansliapäällikkö p.029 5150248
Asia
Valtioneuvoston oikeuskanslerin virka tuli avoimeksi 1.5.2017 lukien nykyisen viranhaltijan irtisanouduttua siitä eläkkeelle jäämisen vuoksi. Suomen perustuslain 69 §:n mukaan valtioneuvoston yhteydessä on oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri, jotka tasavallan presidentti nimittää ja joiden tulee olla eteviä laintuntijoita.
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää valtioneuvoston oikeuskanslerin virkaan 1.1.2018 lukien oikeustieteen tohtori alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.