Valtioneuvoston selonteko

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.5.2017 13.00

Ulkoasiainministeriö

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

VNS 5/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Soini

Esittelijä
Theresa Zitting, Lähetystöneuvos p.029 5351330

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.