Valtioneuvoston selonteko UM/2017/96

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.5.2017 13.00

Ulkoasiainministeriö

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

VNS 5/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Soini
Esittelijä
Theresa Zitting, Lähetystöneuvos p.029 5351330
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen