Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 16.6.2017 12.15

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain, biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain sekä Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 17/2017 vp; EV 41/2017 vp)

HE 17/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Esittelijä
Anja Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295062078

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta, lain biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta sekä lain Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2017

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.