Viran täyttäminen

« Tasavallan presidentin esittely 16.6.2017 12.15

Oikeusministeriö

1) Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Helsingin hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 6) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 7) markkinaoikeuden markkinaoikeusinsinöörin viran (T 12) täyttäminen

Ministeri
Antti Häkkänen

Esittelijä
Heikki Liljeroos, Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos p.029 5150428

Asia
Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Sirpa Maarit Pulkkinen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, oikeussihteeri Mia Johanna Ekman Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Anneli Kaarina Aura ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Ria Monica Savolainen Virkoihin 4) esitetään nimitettäviksi vakuutusoikeustuomari Mira Maren Koivumaa ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Sofia Kristiina Laaksonen Virkaan 5) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Caritha Beatrice Aspelin Virkaan 6) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Linda Johanna Harjutsalo Virkaan 7) esitetään nimitettäväksi vanhempi tutkijainsinööri Timo Ilmari Laakso

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Sirpa Maarit Pulkkisen 1.7.2017 lukien, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, oikeussihteeri Mia Johanna Ekmanin 1.7.2017 lukien, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Anneli Kaarina Auran 1.7.2017 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Ria Monica Savolaisen 1.7.2017 lukien, Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan vakuutusoikeustuomari Mira Maren Koivumaan 1.7.2017 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Sofia Kristiina Laaksosen 1.7.2017 lukien, Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Caritha Beatrice Aspelinin 1.7.2017 lukien, Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Linda Johanna Harjutsalon 1.9.2017 lukien ja markkinaoikeuden markkinaoikeusinsinöörin virkaan vanhempi tutkijainsinööri Timo Ilmari Laakson 1.9.2017 lukien

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet
 1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
 2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
 3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
 4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
 5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
 6. Ansioyhdistelmät (virat 3) *
 7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 4) *
 8. Ansioyhdistelmät (virat 4) *
 9. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 5) *
 10. Ansioyhdistelmä (virka 5) *
 11. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 6) *
 12. Ansioyhdistelmät (virka 6) *
 13. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 7) *
 14. Ansioyhdistelmät (virka 7) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.