Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 16.6.2017 12.15

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta (HE 46/2017 vp; EV 47/2017 vp)

HE 46/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pirkko Mattila

Esittelijä
Anne Koskela, Hallitusneuvos p.029 5163384

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2017

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.