Virkavapauden myöntäminen TEM/2017/96

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mari Anttikoski, Henkilöstöpäällikkö p.+35 8295064916
Asia
Neuvotteleva virkamies Pasi Toivo Rantahalvari on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin virkavapautta neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 15.8.2017 - 14.8.2020 määräaikaisen erityisasiantuntijan tehtävän (alue- ja rakennepolitiikka) hoitamista varten Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa Brysselissä. Neuvotteleva virkamies Rantahalvarille on valtioneuvoston päätöksellä 1.7.2015 myönnetty virkavapautta neuvottelevan virkamiehen virasta saman tehtävän hoitamista varten ajalle 15.8.2015 - 14.8.2017. Nyt esitettävä virkavapaus on suoraa jatkoa tälle.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Pasi Toivo Rantahalvarille virkavapautta työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 15.8.2017 - 14.8.2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen