Valtioneuvoston asetus LVM/2017/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus terveystarkastuslentoasemista

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Eeva Ovaska, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342354
Asia
Asetuksessa nimetään Maailman terveysjärjestön kansainvälisessä terveyssäännöstössä (SopS 51/2007) edellytetyt terveystarkastuslentoasemat Suomessa. Tällaisia asemia ovat Helsinki-Vantaan lentoasema ja Turun lentoasema. Kumpikin lentoasema ja sen toimijat ovat kehittäneet terveystarkastuksiin liittyviä valmiuksiaan jo useita vuosia. Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) 20 artiklan mukaan sopimusvaltioiden tulee nimetä ne lentoasemat, joilla kehitetään terveystarkastuksia koskevien vaatimusten mukaisia valmiuksia. Sopimusvaltioiden tulee hyödyntää olemassa olevia kansallisia rakenteita ja voimavaroja terveyssäännöstön mukaisia keskeisiä valmiuksia koskevien vaatimusten täyttämisessä. Ilmailulain (864/2014) mukaan terveystarkastuslentoasemista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen terveystarkastuslentoasemista
Vaikutukset
Nimettyjen terveystarkastuslentoasemien läheisyydessä terveysviranomaisten ja muiden viranomaisten sekä muiden lentoasematoimijoiden on kehitettävä tarttuvien tautien hallintaan liittyviä valmiuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen