Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen YM/2017/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Kimmo Tiilikainen
Esittelijä
Tuija Ahonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295250186
Asia
Ympäristöministeriö on hakumenettelyn jälkeen 15.8.2012 nimittänyt maatalous- ja metsätieteiden maisteri Teija Kristiina Niikkosen ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.10.2012 - 31.5.2013 ja valtioneuvosto 2.5.2013 ajaksi 1.6.2013 - 31.5.2017, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Jussi Soramäen virkavapauden ajaksi. Lisäksi ympäristöministeriö on nimittänyt Teija Kristiina Niikkosen ympäristöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1. - 30.6.2017. Edellyttäen, että valtioneuvosto myöntää Jussi Soramäelle virkavapauden ajaksi 1.7.2017-30.6.2022, Teija Kristiina Niikkosen määräaikaista virkasuhdetta esitetään jatkettavaksi vastaavaksi ajaksi.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen maatalous- ja metsätieteiden maisteri Teija Kristiina Niikkosen ajaksi 1.7.2017-30.6.2022, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen