Valtioneuvoston periaatepäätös

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.6.2017 11.40

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021

Ministeri
Juha Rehula

Esittelijä
Taina Mäntyranta, lääkintöneuvos p.029 5163692

Asia
Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa palvelujen, huolenpidon ja hoidon turvallisuus sekä suojata asiakaita tai potilaita vahingoittumasta. Potilas- ja asiakasturvallisuus kattaa ehkäisevät, hoitavat ja korjaavat sekä kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelut julkisessa ja yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjiä ja tuottajia, henkilöstöä, potilaita, asiakkaita ja heidän omaisiaan turvallisen ja vaikuttavan hoidon toteuttamisessa.

Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021

Vaikutukset
Strategian avulla kehitetään suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhtenäiseen turvallisuuskulttuuriin ja edistetään sen toteutumista. Strategia toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvion puitteissa.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.