Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2017/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.6.2017 11.40

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021

Ministeri
Juha Rehula
Esittelijä
Taina Mäntyranta, lääkintöneuvos p.029 5163692
Asia
Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa palvelujen, huolenpidon ja hoidon turvallisuus sekä suojata asiakaita tai potilaita vahingoittumasta. Potilas- ja asiakasturvallisuus kattaa ehkäisevät, hoitavat ja korjaavat sekä kuntouttavat sosiaali- ja terveyspalvelut julkisessa ja yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjiä ja tuottajia, henkilöstöä, potilaita, asiakkaita ja heidän omaisiaan turvallisen ja vaikuttavan hoidon toteuttamisessa.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021
Vaikutukset
Strategian avulla kehitetään suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhtenäiseen turvallisuuskulttuuriin ja edistetään sen toteutumista. Strategia toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvion puitteissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen