Virkavapauden myöntäminen MMM/2017/95

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Riitta Itkonen, Hallitusneuvos p.029 5162383
Asia
Neuvotteleva virkamies Jarmo Vilhunen on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 1.9.2017-31.8.2020 ulkoasiainministeriön määräaikaisen erityisasiantuntijan tehtävän (kalatalousasiat) hoitamista varten Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa Brysselissä.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Jarmo Vilhuselle palkatonta virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 1.9.2017-31.8.2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen