Valtioneuvoston tiedonanto

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2017 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta

VNT 1/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Paula Risikko

Esittelijä
Arno Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295160175

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle tiedonannon hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.