Valtioneuvoston kirjelmä VM/2017/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2018 (budjetti; Euroopan unioni)

U 35/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Vesa Kulmala, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530548
Asia
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission 30.5.2017 hyväksymästä ennakkoarviosta Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi vuodelle 2018.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Taloudelliset vaikutukset otetaan huomioon Suomen vuoden 2018 talousarvioesityksessä. Komission esittämä maksumäärärahojen taso 145,4 mrd euroa on 8,1 % vuoden 2017 tasoa suurempi. Sitoumusmäärärahojen taso 160,6 mrd euroa on 1,4 % edellisvuotta korkeampi. Komission esityksen mukaisten maksumäärärahojen taso vastaa 0,93 % EU:n yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Suomen EU-maksun kokonaismäärä tarkentuu EU:n talousarvioprosessin päätyttyä marras-joulukuussa 2017. Julkisen talouden suunnitelmassa 28.4.2017 on varauduttu 1 984 milj. eurolla Suomen maksuihin EU:lle vuonna 2018.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen