Virkavapauden myöntäminen MMM/2017/97

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.6.2017 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Riitta Itkonen, Hallitusneuvos p.029 5162383
Asia
Neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen on hakenut palkallista virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 1.9.2017 - 31.8.2018 jatkaakseen työskentelyään kansallisena asiantuntijana Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastolla.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalaiselle palkallista virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta ajalle 1.9.2017 - 31.8.2018
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen