Valtioneuvoston periaatepäätös

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.6.2017 11.40

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä

Ministeri
Anu Vehviläinen

Esittelijä
Tomi Hytönen, Budjettineuvos p.+35 8295530279

Asia
Puoliväliriihen kirjaus 25.4.2017 Hallituksen puoliväliriihessä 25.4.2017 todettiin, että kesäkuun aikana tuodaan talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan linjattavaksi maakunta-Digi kokonaisuuden toteuttamissuunnitelma, jossa on eri toimijoiden roolit ja tehtävät, ohjausjärjestelmän toimintamalli, perusteltu suunnitelma rahoituksesta (ml. priorisoidusti toteutettavat investoinnit) ja kehittämisyhtiön liiketoimintasuunnitelma.

Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.