Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017 14.15

Ulkoasiainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 62/2017 vp; EV 81/2017 vp)

HE 62/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä

Esittelijä
Liisa Maunula, Lähetystöneuvos p.029 5351760

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti ratifioi Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.