Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017 14.15

Ulkoasiainministeriö

Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Itävallan liittohallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Mika Lintilä

Esittelijä
Jyri Järviaho, Lähetystöneuvos p.029 5351449

Asia
Ulkoasiainneuvos Anu Laamaselle tai hänen estyneenä ollessaan lakimies Jesse Järvenpäälle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Itävallan liittohallituksen välillä.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa ulkoasiainneuvos Anu Laamasen tai hänen estyneenä ollessaan lakimies Jesse Järvenpään allekirjoittamaan sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Itävallan liittohallituksen välillä

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.