Ministerien sidonnaisuudet VNK/2017/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.7.2017 14.35

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Sipilä ja Saarikko)

VN 3/2017

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Juha Sipilä
Esittelijä
Paula Lehtomäki, Valtiosihteeri p.+35 829516001
Asia
Pääministeri Sipilän ilmoittama muutos perustuslain 63 §:ssä tarkoitettuihin sidonnaisuuksiin sekä ministeri Saarikon ilmoittamat perustuslain 63 §:ssä tarkoitetut sidonnaisuudet.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen